Högskolans forskning vann EU-pris för hjälp till äldre och funktionsnedsatta

Högskolan prisas för sin forskning rörande ett konstgjort yttre skelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och funktionsnedsatta.

Högskolans forskning vann EU-pris för hjälp till äldre och funktionsnedsatta 1
Sajid Rafique

– Detta betyder så mycket när vi nu utvecklar en konsumentprodukt av AXO-Suit som blir tillgänglig för alla, säger Sajid Rafique, robotforskare vid Högskolan i Gävle.

AXO-Suit vann EU-pris

Högskolan i Gävles spetsforskning mottog i mars 2020 utmärkelsen månadens pris av EU:s stora program för att främja bättre livskvalitet hos äldre och funktionsnedsatta.

AXO-Suit, ett konstgjort yttre skelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och funkitonsnedsatta, har utvecklats på Högskolan i Gävle under tre år.

– Vi tar nu fram en konsumentprodukt, tunnare och smidigare och till ett pris som alla kan ha råd med, säger Sajid Rafique.

Journal of advanced robotics mest lästa artikel 2019

Forskningsartikeln som skrevs av robotforskarna vid Högskolan i Gävle, publicerades i International journal of advanced robotics systems, och blev den ansedda vetenskapliga journalens mest nedladdade artikel 2019.

– Forskare från Australien till USA, från alla de stora länderna, läser och citerar vår forskning. Det är ett erkännande för Högskolan i Gävle i hela världen som också för med sig spännande samarbeten.

Högskolans forskning vann EU-pris för hjälp till äldre och funktionsnedsatta 2De äldre blir allt fler

En av de största utmaningarna idag är att världen går mot en allt mer åldrande befolkning där trycket och kostnaden på hälsovården blir allt större. Om 20 år räknar man med att majoriteten av befolkningen i Europa kommer att vara 65 år och äldre.

– Många företag har också kontaktat oss därför att deras personal slits ut i armar och knän, av repetitivt arbete med många lyft, redan i 40-50 års ålder. Detta kostar företagen hundratals miljoner kronor varje år, säger Sajid Rafique.