Hoten från infektionssjukdomar i fokus på Uppsala Health Summit 2017
Hem EVENEMANG Hoten från infektionssjukdomar i fokus på Uppsala Health Summit 2017

Hoten från infektionssjukdomar i fokus på Uppsala Health Summit 2017

Publicerat av: Redaktionen

Trots stora framsteg för hälsotillståndet i världen fortsätter infektionssjukdomar att utgöra ett stort hot.

Alarmerande rapporter om utbrott av Zika, Ebola eller fågelinfluensa påminner om allvaret. Under toppmötet Uppsala Health Summit, samlas internationell expertis från olika sektorer för att tillsammans diskutera hur vi bäst kan värja oss från hoten.Hoten från infektionssjukdomar i fokus på Uppsala Health Summit 2017 2

75 procent av alla nya infektionssjukdomar är zoonotiska, alltså sjukdomar som smittar mellan människor och djur. Risken för utbrott ökar – en utveckling som förklaras av en rad drivkrafter t ex intensiv djurproduktion, klimatförändringar, befolkningstillväxt och vårt resande över världen. Den ökande utbredningen av antimikrobiell resistens innebär ytterligare en allvarlig dimension.

Nya epidemier kommer alltid att uppstå, men vi behöver bli bättre på att hantera hoten, som annars riskerar att bli förödande för enskilda patienter, familjer och för samhället som helhet.

Situationen varierar mellan olika delar av världen. I västvärlden måste vi vara beredda på i värsta fall storskaliga, men tillfälliga, utbrott. I låginkomstländer kan utbrotten bli svårare att hantera eftersom många där lever under ett relativt konstant tryck av t ex malaria, tbc och vattenburna sjukdomar.

Temat för2017 handlar om hur vi bekämpar hoten från nya och återkommande infektionssjukdomar med hjälp av One Health, ett synsätt som utgår ifrån att vårt välmående är nära sammanflätat med djurens och miljöns. Enligt detta synsätt bör veterinärer, folkhälsoexperter, läkare, biologer, ekologer och samhällsvetare arbeta tillsammans för att förebygga, upptäcka och kontrollera spridning.

Årets möte syftar till att utveckla förslag på hur globala och lokala styrformer behöver förändras för att möta hot från infektionssjukdomar på ett långsiktigt hållbart sätt genom att tillämpa ett One Health-perspektiv.

Programmet kommer att täcka in olika aspekter av One Health-ansatsen, och bidra med perspektiv och erfarenheter från olika delar av världen och olika verksamheter, t ex forskning, industri, politik. Inspirerande plenumföreläsningar varvas med arbete i workshops.

– Hoten från zoonotiska infektionssjukdomar rör oss alla, var vi än bor på vår planet. Vi vill samla viktiga aktörer till en konkret diskussion om vad vi kan göra för att vara bättre förberedda. Epidemier kommer alltid att uppstå men det finns vägar att reducera deras påverkan och minska antalet människor som drabbas, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i Uppsala Health Summits styrgrupp.

Bland föreläsarna finns bl a. Dr. Pierre Formenty, som leder WHO´s arbete med blödarfeber, antroplogen Paul Richards, författare till boken ”Ebola – How a People´s Sciences helped end an epidemic”, Hannah Akuffo, forskningsrådgivare på SIDA, Peter Dazsak, chef för organisation EcoHealth Alliance som verkar för att öka förståelsen för hur ekosystemens hälsa påverkar människans och vad som kan göras för att vända utvecklingen, samt Nederländernas chefsveterinär (CVO) Christianne Bruschke som ska berätta om hur landet hanterade ett utbrott av zoonosen Q-feber med hjälp av One Health.

– One Health-principen är den enda långsiktiga lösning som finns för att bemöta infektionshoten liksom för att bekämpa antibiotikaresistens. Vi måste skapa en kultur runt samverkan, ett samarbete som är gräns- och sektorövergripande, precis som infektionshoten, säger Marianne Elvander, f.d statsepizootolog vid SVA och ordförande i programkommittén för Uppsala Health Summit.

Inför mötet 2017 utlyser Uppsala Health Summit resestipendier för upp till fyra journalister som annars inte skulle ha möjlighet att delta. Syftet med stipendiet är att ge förutsättningar för en informerad rapportering runt infektionshot, genom att delta i hela konferensen och intervjua delegater och föreläsare.

Läs mer om årets Uppsala Health Summit.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>