Infosoc Rättsdata lanserar webbutbildning inom lex Sarah

Nu lanserar Infosoc Rättsdata en webbutbildning inom lex Sarah. Föreläsare Ylva Florin Holmsten reder ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.

Var och en som arbetar inom socialtjänstens verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah när det gäller missförhållanden i den egna verksamheten.

Var och en som arbetar inom socialtjänstens verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah när det gäller missförhållanden i den egna verksamheten. På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du nu genomgå Infosoc webbutbildning inom lex Sarah i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Filmen är uppdelad i fyra avsnitt med efterföljande kunskapsfrågor efter varje del. Beräknad tidsåtgång är ca 30 minuter. Efter genomgången kurs får du som deltagare ett intyg på att du känner till lex Sarah och dess innehåll. Kursen vänder sig till dig som lyder under SoL och LSS inom såväl kommunal som privat sektor.

Utbildningens innehåll

  • Bakgrund och syfte med Lex Sarah
  • Rapporteringsskyldighet
  • Vad är ett missförhållande?
  • Utreda och avhjälpa missförhållanden

Målgrupp

All personal som lyder under SoL och LSS inom såväl kommunal som privat sektor.