Inhalation Sciences erhåller stor order från ledande aktör inom inhalationsområdet.

Inhalation Sciences (ISAB) har erhållit en order på ett PreciseInhale system, inkluderande plattformens unika in vitro-modul för att studera partiklars upplösning, DissolvIt.

Inhalation Sciences erhåller stor order från ledande aktör inom inhalationsområdet. 1
Inhalation Sciences VD, Lena Heffler.

Ordervärdet uppgår initialt till ca 2,0 MSEK.

PreciseInhale och dess olika moduler för kontrollerad exponering av aerosoler utgör en helhetslösning för bolag som studerar inhalation och aerosoler i pre-kliniska experiment. DissolvIt är en in vitro modul som utvecklats för att karakterisera partiklars upplösningshastighet och hur detta påverkar hur ett läkemedel tas upp i kroppen. DissolvIt är ett helt unikt verktyg som kan ge bolag som utvecklar läkemedel avsedda för inhalation en tidig indikation på hur den aktuella substansen kommer att fungera i klinisk miljö. DissolvIt är det första verktyget som på allvar kan uppvisa s.k. in vitro in vivo korrelation (IVIVC).

”Det är glädjande att det ökande intresse vi upplever i våra kunddialoger nu också ger konkret resultat. Det är också extra betydelsefullt att vår helt unika in vitro modul, DissolvIt, skapar allt större intresse hos stora aktörer i branschen. Vi har levererat kontraktsforskningsuppdrag baserat på DissolvIt under en längre tid och vi vet att den data som genererats i dessa projekt haft stor betydelse får våra kunder. Försäljningen är en tydlig indikation på att marknaden vaknat och inser betydelsen av vad PreciseInhale och Inhalation Sciences har att erbjuda dem.” säger VD Lena Heffler.