Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd

Coronapandemin fortsätter och restriktioner från regering och myndigheter gör att också formerna för anhörigstöd behöver förändras.

Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd 1
Illustration: Mattias Gordon

Välkommen till en träff för inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur anhörigstöd kan ges digitalt. Inspirationsträffen riktar sig till dig som träffar anhöriga i ditt arbete.

Innehåll:

  • Goda exempel från kommuners anhörigstöd
  • Så här kan det tekniska lösas
  • Bra att tänka på när vi träffas digitalt
  • Tankar om att vara med i digital samtalsgrupp
  • Så här kan Nationellt kompetenscentrum anhöriga hjälpa till

När: Tisdagen den 1 december kl. 10.00-11.30 och tisdagen den 19 januari kl. 10.00 – 11.30. Inspirationsträffarna kommer ha samma innehåll, du behöver alltså endast gå på en av dem.

Hur: Vi möts genom den digitala plattformen Zoom. Du kommer att få en möteslänk i förväg. Under mötet är du med genom bild och ljud.