IRRAS ingår samarbetsavtal med AMI-USC genom förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik

Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC) är en världsledande institution inom biomedicinsk teknikutveckling.

IRRAS ingår samarbetsavtal med AMI-USC genom förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik 1IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi, tillkännagav idag att bolaget ingått samarbetsavtal med Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC). Inom ramen för samarbetsavtalet kommer IRRAS att förvärva tillgångar och immateriella rättigheter från DermaPort, Inc., ett utvecklingsbolag med anknytning till AMI-USC. Tillgångarna innefattar innovativ teknik som kompletterar IRRAS kärnverksamhet inom akut neurosjukvård och som är utformad för att förbättra både vårdutfallet och patientupplevelsen.

Genom samarbetsavtalet kommer IRRAS erhålla exklusiva immateriella rättigheter till en medicinteknisk produkt som ligger i linje med AMI-USC:s uppdrag – att överbrygga klyftan mellan biomedicinsk innovation och utveckling av kommersiellt framgångsrika produkter. IRRAS och AMI-USC kommer även samarbeta för att över tid utveckla ny teknik och nya produkter inom området.

“Det är verkligen hedrande för IRRAS att få arbeta med ett världsledande biomedicinskt teknikcenter som AMI-USC. Vi är mycket glada åt det här samarbetet och ser fram emot att hitta ännu fler möjligheter att arbeta tillsammans i framtiden”, säger VD och koncernchef Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. “Vi är fast beslutna att vara branschledare med innovativa lösningar inom detta område. Partnerskap av det här slaget kommer att spela en nyckelroll för våra framtida planer”, fortsätter han.

“Det här samarbetet är det senaste i en rad framgångsrika strategiska satsningar från AMI-USC:s sida. Vi anser att IRRAS är ett högkvalitativt medicintekniskt företag och vi är stolta över att få arbeta tillsammans med teamet på IRRAS för att utöka vårt uppdrag och fortsätta att utveckla de mest innovativa teknologierna”, säger Jonathan G. Lasch, Ph.D., vd för AMI-USC.