ISR inkluderar ytterligare centra för sin HIV-studie

Som tidigare meddelats har ISR påbörjat en FAS IIa–studie, ISR003, av HIV-infekterade patienter som tar bromsmedicin (ART)

Ola Winqvist

För att öka rekryteringstakten till studien utökar ISR med ännu ett centra: Östra sjukhuset i Göteborg. Sedan tidigare pågår studien vid Huddinge sjukhus och Södersjukhuset. Förhoppningen med studien är att identifiera, och eliminera, de HIV-infekterade celler som finns i immuncellerna, de så kallade reservoarerna.

Den 27 augusti presenterades ISR003-studien vid infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.

”Det är mycket positivt att även Östra sjukhuset i Göteborg ansluter sig till studien. Därmed kommer vi sannolikt att öka rekryteringstakten”, kommenterar ISR AB:s VD Ola Winqvist.

De första patienterna till studien rekryterades under hösten 2018. ISR:s målsättning är att studien blir färdig under Q1 2020. ISR arbetar med immunterapi, vilket i korthet innebär att bolaget utvecklar läkemedel som lär kroppens eget immunförsvar att attackera till exempel HIV-virus. Målsättningen med ISR003 är att ta reda på om det virus som gömmer sig i arvsmassan, i de så kallade reservoarerna, kan elimineras.

”Det är första gången som HIV-infektionen angrips genom att behandla och stimulera immunsystemet. Det är en ny mekanism som vi har stora förhoppningar kan leda till att HIV-reservoarerna minskar och kanske till och med till bot”, kommenterar Ola Winqvist.

Fakta om studien ISR003

I studien lottas HIV-infekterade patienter som behandlas med bromsmedicin att få tilläggsbehandling med bolagets läkemedelskandidat ISR048. ISR048 stimulerar immunsystemet och de HIV-bärande cellerna till att bekänna färg och därmed blotta sig för ett immunangrepp. Utmaningen med HIV-virus behandling är att viruset gömmer sig i arvsmassan inuti människans egna immunceller i de s.k. reservoarerna. I och med att viruset blir en del av immunsystemet så kan behandling med bromsmedicin bara förhindra att viruset delar på sig, men celler som redan har HIV-reservoarer påverkas inte. Det är första gången som dessa reservoarer attackeras med ISR048. Förhoppningen är att HIV-viruset känns igen och infekterade celler som bär på reservoarerna elimineras. Studien är godkänd av etikkommittén och av Läkemedelsverket.