Försök med screening för lungcancer leds från Karolinska Universitetssjukhuset
Hem NYHETERCANCERVÅRD Karolinska Universitetssjukhuset gör försök med screening för lungcancer leds

Karolinska Universitetssjukhuset gör försök med screening för lungcancer leds

Publicerat av: Redaktionen

I höst får 15 000 slumpvis utvalda kvinnor i södra Stockholm en enkät hemskickad med frågor om rökvanor.

Det här är första steget mot att ta fram ett nationellt screeningprogram för lungcancer.

–  Om vi kan upptäcka och behandla lungcancer i ett tidigare skede finns det stora vinster att göra.

I Sverige skulle sannolikt 500 liv per år kunna räddas. Omräknat till Stockholms förhållanden handlar det om cirka 100 personer, säger Gunnar Wagenius, överläkare på Lungonkologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Pilotstudien för lungcancerscreening organiseras av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland på uppdrag av Region Stockholm. Tanken är att undersöka vad som krävs för att ett sådant screeningsprogram skulle kunna genomföras och se hur mycket resurser som krävs. Det handlar till exempel hur mycket personal som behövs och vilket IT-stöd som är nödvändigt. År 2025 ska studien vara klar med målet är att få med 1000 patienter.

På sikt handlar det om att utforma ett screeningprogram på nationell nivå för både män och kvinnor i riskgrupper, en fråga som har diskuterats i flera år.
– Vi valde att screena kvinnor i pilotstudien eftersom vi först hade en tanke om att använda uppgifter från ett redan existerande screeningprogram för mammografi.  Det var inte möjligt, men vi höll fast vid kvinnor eftersom lungcancer ökar mest i just den gruppen, säger Gunnar Wagenius.

En enkät om bland annat rökvanor kommer att skickas ut till 15 000 slumpvis utvalda kvinnor i södra Stockholm. De som svarar att de har rökt minst 30 ”paketår”, det vill säga motsvarande ett paket cigaretter om dagen i trettio års tid eller två paket om dagen i femton år, kommer att kallas till en lungundersökning med datortomograf på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Undersökningen är enkel och kräver ingen bedövning eller några större förberedelser.

– Hos de allra flesta vi undersöker kommer vi inte att hitta något. Men vi vet att cirka var tionde som rökt i den här omfattningen drabbas av lungcancer. Upptäcks cancern på ett tidigt stadium då den inte är så spridd finns goda möjligheter att ge en behandling som botar, säger Gunnar Wagenius.

Att vara, eller ha varit, storrökare kan vara stigmatiserande och har konsekvenser som man helst undviker att tänka på. Men Gunnar Wagenius menar att det finns goda chanser att nå fram till den här gruppen.
– Sedan tidigare vet vi att inställningen är god; 95 procent av tillfrågade storrökande kvinnor säger att de är positiva till screening, säger han.

Försök med screening för lungcancer leds från Karolinska Universitetssjukhuset

Gunnar Wagenius

Misstänkta cancerfall kommer att få en remiss en för särskild utredning. I svarsbreven kommer det också att finnas kontaktuppgifter till bland annat Cancerrådgivningen. Alla som kontaktas – oavsett om de inkluderas i studien eller ej – kommer att få information om Sluta röka-linjen.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>