Kliniska data för Episealer presenteras på ortopedikongress i Storbritannien

Episurf Medical meddelar idag att bolagets knäimplantatteknologi och kliniska resultat presenteras vid det 6:e årsmötet för UK Biological Knee Societity, den 30-31 januari i Cambridge, Storbritannien.

Kliniska data för Episealer presenteras på ortopedikongress i Storbritannien 1Med Dr. M. Högström vid Sports Medicine Umeå, Sverige, har bjudits in till mötet för att hålla en presentation med titeln ”Metal Mini Prosthesis for Focal Chondral Lesion”. Presentationen baseras på kliniska resultat från en europeisk multicenterstudie med 100 patienter i åldern 35 – 60 år som befinner sig i “behandlingsglappet” och som har genomgått behandling av avgränsade broskskador med knäimplantatet Episealer®.

”Det pågår en stor multicenterstudie av Episealer®-implantatet i sex europeiska länder, och vi är väldigt glada över att kliniska resultat från denna studie presenteras vid detta viktiga möte” säger Pål Ryfors, CEO Episurf Medical.