Kontigo Care AB (publ) och ICT Health Support inleder samverkan för att erbjuda digital beroendevård i Sverige

eHälsotjänsten Previct är en digital lösning vilken används som stöd vid behandling av alkohol- och spelberoenden och, kommer framöver erbjudas på distans till arbetsgivare i Sverige av ICT Health Support … Fortsätt läsa Kontigo Care AB (publ) och ICT Health Support inleder samverkan för att erbjuda digital beroendevård i Sverige