Kontigo Care tecknar avtal med fyra nya kommunkunder

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct.

Kontigo Care tecknar avtal med fyra nya kommunkunder 1Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 89 000 invånare.

En kommun med cirka 33 000, en med 30 000 invånare, en med cirka 17 000 invånare och en kommun med cirka 9 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård. De tre kommunerna förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 100 kommuner som tillsammans omfattar knappt 3 miljoner invånare.

Enligt nationell statistik innebär det att cirka 89 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 300 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.