Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct.

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder 1Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 45 000 invånare.

Tre kommuner omfattande cirka 10 000, 15 000 respektive 20 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård. Samtliga tre kommuner förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 66 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2 miljoner invånare.

Enligt nationell statistik innebär det att cirka 60 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare cirka 200 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.