Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB  avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct.

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder 1Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 115 000 invånare.

En kommun med cirka 85 000 invånare, en kommun med cirka 25 000 invånare och en kommun med cirka 5 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård. De tre kommunerna förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 93 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,8 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 84 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 280 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.