Kontigo Care tecknar avtal med tre nya svenska kommuner

Ytterligare tre svenska kommuner tecknar avtal för eHälsolösningen Previct . Nu finns avtal med totalt 134 svenska kommuner.

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya svenska kommuner 1Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Ytterligare tre medelstora svenska kommuner med totalt ca 85 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård.

Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 134 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 3,9 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 117 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 390 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets kontraktportfölj omfattar nu ca 46% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande. Avtalen kommer successivt generera ökade intäkter för bolaget. Före tecknande av dessa nya avtal är total volym ca 540 aktiva licenser i Sverige.