Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct.

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder 1Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 135 000 invånare.

En kommun med cirka 110 000 invånare och en kommun med cirka 25 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård. De två kommunerna förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 90 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,7 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 81 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 270 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.