Kontigo Care tecknar samarbetsavtal för Previct i Norge

Kontigo Care har tecknat avtal med MDC e-care AS avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Norge.

Kontigo Care tecknar samarbetsavtal för Previct i Norge 1Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget tecknat avtal med MDC e-care AS i Norge avseende ett pilotprojekt för att utvärdera hur Kontigo Cares eHälsoplattform Previct kan stärka den norska beroendevården. MDCS e-care är ett nybildat bolag med fokus på ehälsolösningar för norsk sjukvård och pilotprojektet kommer att pågå till den 31 december 2019. Avtalet innebär test av Previct i ett antal norska kommuner och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct kommer att ske fortlöpande under pilotprojektet med tillsvidareabonnemang för varje licens.

”Vi är glada över att inleda detta samarbete med MDC e-care AS”, säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care. ”Avtalet är ett resultat av vårt fortsatta arbete med att etablera oss på den internationella marknaden. Tillsammans med MDC e-care har vi stora förhoppningar om att tillsammans etablera oss som leverantör av ehälsolösningar för den norska beroendevården. Efter pilotprojektet är vårt mål självfallet att med hjälp av Previct långsiktigt bidra till att den norska beroendevården kan erbjuda ännu fler människor möjligheten att leva friare liv.”

MDC e-care är ett nybildat bolag med fokus på ehälsolösningar för den norska sjukvården.

”Vi har över tid blivit övertygade om att Previct som eHälsoplattform representerar ett viktigt komplement till norsk omsorgssektor. Personer med missbruk och beroendeproblematik och speciellt när det gäller alkohol, kommer med stöd av Previct på ett värdigt sätt motiveras till att förbättra livssituationen och skapa en ljusare framtid. Norska kommuner och norsk hälsosektor har stort fokus på att introducera digitala tjänster, och Previct kommer ge möjlighet för att bidra med en målstyrd och effektiv uppföljning. Vi är stolta över att Kontigo Care har valt oss som samarbetspartner i Norge och ser fram mot att etablera Previct på den norska marknaden” säger VD Johnny Skoglund i en kommentar.