Kort lägesrapport- H2020 förstudien mot målgång
Hem NYHETERFORSKNING Kort lägesrapport- H2020 förstudien mot målgång

Kort lägesrapport- H2020 förstudien mot målgång

Publicerat av: Redaktionen

Emotra befinner sig i ett intensivt skede.

Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är nu i slutfasen. Rapporten över studien ska lämnas in till Europeiska kommissionen för forskning i slutet av juni. Sammanställningen av ”baseline- data” från den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, pågår för fullt. Rekrytering av kliniker till en planerad studie över användning av EDOR för test av barn och ungdomar pågår samtidigt.Horizon 2020 - General overview - Full HD Picture_0

H2020- Förstudie

Emotra har fått tydliga indikationer om att det föreligger intresse från fler än 20 internationellt ledande kliniker att medverka i den tänkta multicenterstudien på barn och ungdom, som Emotra hoppas kunna finansiera med stöd från EU:s Horizon 2020. Inför ansökan om medel från EU genomförs en förstudie som syftar till att belysa det stora behovet av EDOR inom den psykiatriska vården och vilka fördelar införandet av metoden skulle innebära för vården. Förstudien ska även visa på Emotras möjligheter att rekrytera kompetenta kliniska centra och förmåga att genomföra projektet. En preliminär budget för projektet, som förutom den kliniska studien även omfattar vidareutveckling av produkten och utveckling av en global internetbaserad kommunikationsplattform, kommer också att presenteras i rapporten till EU.

I samband med höstens viktiga internationella kongress i Oviedo, Spanien, kommer särskilda möten att anordnas med såväl de kliniker som ingår i den pågående vuxen-studien, EUDOR-A (Adult), som med kliniker som meddelat intresse för att delta i ungdomsstudien, EUDOR-Y (Young).

EDOR- Ekonomiska vinster för klinikerna

Lika viktigt som att demonstrera den kliniska nyttan med EDOR är det att visa metodens kommersiella möjligheter. I rapporten understryks därför även de ekonomiska fördelarna för de kliniker som väljer att testa sina patienter med metoden. Kostnaderna för att införskaffa och sedan löpande använda metoden kommer att vara synnerligen begränsade jämfört med de besparingar klinikerna uppnår genom att undvika att kostsamma suicidpreventiva åtgärder sätts in på patienter som inte befinner sig i risk för självmord. Om test med EDOR dessutom leder till en minskning av antalet självmordsförsök, kommer även detta att avlasta klinikens kostnader avsevärt. Av helt avgörande betydelse är att de kliniker som införskaffar metoden och därmed får bära kostnaderna för användning av EDOR, är de som också erhåller besparingarna. Genom att det förhåller sig på det viset blir den ekonomiska effekten nettopositiv för de kliniker som väljer att rutinmässigt testa patienterna med EDOR. Emotra har valt att i kalkylen inte alls inräkna alla andra samhälleliga ekonomiska vinster som uppnås om antalet självmord och självmordsförsök minskar, eftersom det inte ingår i sjukvårdens uppgift att minska sådana kostnader.

EUDOR-A; Baseline- publikation

Emotra meddelade tidigare under våren att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A har avslutats. Över 1 540 patienter har testats och analyserats. Den andra fasen innebär att patienterna ska följas upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer studien att vara helt avslutad.

Ett omfattande arbete pågår i Rom med att mata in all kliniska data om över 1540 testade patienter, i en klinisk databas . I Linköping sammanställs samtidigt, utan kännedom om informationen i den kliniska databasen, samtliga testresultat i en EDOR Test databas . De två databaserna slås därefter samman i en stor BASELINE DATABAS. Därefter bearbetas materialet statistiskt. Dataanalysen från den kliniska studiens första fas kommer att leda till en ”Baseline publikation”. Arbetet med att sammanställa erfarenheterna och observationerna från den första fasen av EUDOR-A pågår nu för fullt och beräknas vara klart under sommaren.

I förlängningen kommer den databas som skapas, genom det pågående arbetet, att bli ett standardverktyg för att följa upp rutinmässigt testade patienter. På så vis kommer den att kunna utnyttjas i framtiden för att kontrollera metodens tillförlitlighet på ett allt större patientunderlag och den kommer även att kunna bli ett värdefullt hjälpmedel för fortsatt kunskapsuppbyggande forskning inom suicidområdet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>