Kostnadsfritt webinar: Vad krävs för att lyckas som arbetsgivare inom vård och omsorg?

I december 2020 anordnade Mgruppen och Nyckeltalsinstitutet ett webinar med fokus på en studie skriven av Hampus Jendle och Andreas Nilsson vid Linköpings Universitet där det framkom att var fjärde enhetschef inom vård och omsorg lämnar sin befattning inom loppet av två år.

Kostnadsfritt webinar: Vad krävs för att lyckas som arbetsgivare inom vård och omsorg?

DOCK finns det verksamheter som har lyckats behålla sina chefer och skapat en positiv arbetskultur. I ett uppföljande webinar den 25 mars bjuder Mgruppen, Nyckeltalsinstitutet och Svenska Hälsopromotionsgruppen in verksamhetsledare som lyckats med just detta, och som gärna delar med sig av sina erfarenheter och tips på hur det går att förändra till det bättre.

Läs mer och anmäl dig här: https://lyckas-som-arbetsgivar…