Kvinnor har färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom än tidigare
Hem Nyheter Kvinnor har färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom än tidigare

Kvinnor har färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom än tidigare

Publicerat av: Redaktionen

Fetma är den enda av de fem största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som har en försämrad utveckling bland kvinnor.

Kvinnor har färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom än tidigare 1

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Det visar en ny studie från Göteborgs universitet med stöd av Hjärt-Lungfonden. Utvecklingen för högt blodtryck, högt kolesterol och rökning har däremot förbättrats sedan 1980, medan förekomsten av diabetes är oförändrad.

Inför World Heart Day lyfter Hjärt-Lungfonden behovet av en nationell handlingsplan för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet.

– Det är enormt positivt att kvinnors hälsa har förbättrats över tid när det gäller så många av riskfaktorerna kopplade till hjärt-kärlsjukdom. Tyvärr riskerar våra förändrade levnadsvanor att bryta den positiva trenden, därför behöver vi öka medvetenheten om hur vi kan leva hälsosammare, säger Carina U Persson, fysioterapeut och forskare vid Göteborgs universitet.

Tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom i Sverige minskat med 48 procent, alltså närmare halverats, sedan millennieskiftet. Bland kvinnor har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat med 47 procent under samma period. Den positiva trenden riskerar dock att brytas om fetman fortsätter att öka i landet. I dag lever omkring 2 miljoner kvinnor i åldrarna 16–84 år i Sverige med övervikt eller fetma, det vill säga ett BMI på 25 och uppåt. Under en tioårsperiod, mellan åren 2008 och 2018, har andelen kvinnor i Sverige med övervikt eller fetma ökat från 40 till 45 procent, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

I studien, som genomfördes vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, undersökte forskarna hur riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar förändrats mellan 1980 och 2014. De inhämtade data från olika tidpunkter ur sex studiekohorter bestående av totalt 2 294 slumpvis utvalda medelålders kvinnor. Uppgifter om bland annat rökning och fysisk aktivitet samlades in via frågeformulär, och kvinnorna genomgick också en hälsoundersökning. Det visade sig att fetma var den enda av de fem största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som hade en försämrad utveckling från år 1980 till 2014.

– Tack vare forskning och ny teknik får vi ständigt bättre vård, behandlingar och livsstilsråd. Trots det blir allt fler överviktiga. Inför World Heart Day vill vi därför uppmärksamma svenska beslutsfattare på att Sverige behöver en nationell handlingsplan för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet, som ger alla människor förutsättningar till bättre hälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning som syftar till att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Varje år delar fonden ut över 300 miljoner kronor till forskningen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>