Läkarstudenter utbildas i digital vård

För första gången i Sverige får nu läkarstudenter möjlighet att välja en kurs om digitala tjänster och e-hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv.

Läkarstudenter utbildas i digital vård 1Kursen ges av Karolinska Institutet och äger rum hos Akademiskt specialistcentrum.

— Det är jätteroligt att Karolinska Institutet förlagt Sveriges första kurs på läkarprogrammet om digitalisering vid kronisk sjukdom till Akademiskt specialistcentrum, säger verksamhetschef Sofia Ernestam vid Akademiskt specialistcentrum.

Kursen är en av dem som studenterna vid Karolinska Institutets läkarprogram kan välja om de vill delta i, och den blev snabbt fulltecknad. 16 studenter får nu möjlighet att lära sig mer om digitala tjänster som utvecklats inom Stockholms läns sjukvårdsområde och Region Stockholm, och som används hos Akademiskt specialistcentrum.

— Alla seminarier och föreläsningar går förstås på distans nu. För den här kursen är det ju extra lägligt men har inneburit att föreläsarna behövt tänka om och även arbeta annorlunda för att lära känna studenterna. Gruppdiskussioner går att genomföra på ett nytt sätt och vi har en chatt som studenterna kan skriva i, berättar Mini Ruiz, examinator och kursansvarig vid Karolinska Institutet.

Under kursen ska studenterna till exempel få prova på att chatta med patienter, videobesök via appen Alltid öppet och att handlägga ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster. De kommer också få möta forskare, patientrepresentanter, utvecklare och beslutsfattare, samt ges möjlighet att reflektera kring etik, juridik och integritetsfrågor.

— Det nära samarbete vi har med patienter och patientorganisationer, samt hur patienterna är med i framtagandet av nya arbetssätt och digitala tjänster, kommer genomsyra kursen, säger Sofia Ernestam.