Läkemedelsverket ändrar sitt tidigare beslut om marknadsförbud för ett av Lifelabs snabbtester för Covid-19!

Snabbtestet är ett sk IVD test (in vitro-diagnostik) avsett för professionellt bruk inom hälso och sjukvård, äldreomsorg, vårdcentraler, bemanningsföretag för sjukvårdspersonal samt företag med etablerad företagshälsovård.

Läkemedelsverket ändrar sitt tidigare beslut om marknadsförbud för ett av Lifelabs snabbtester för Covid-19! 1Testet är inte avsett för privat bruk!

Tack vare Läkemedelsverkets beslut har Lifelab i nuläget två högkvalitativa antikroppstester för Covid-19 som får marknadsföras och säljas på den svenska och europeiska marknaden.

Då vi, till skillnad från i stort sett alla konkurrenter i Sverige dessutom har våra produkter i lager, kan vi leverera till intresserade seriösa aktörer omgående efter godkänd beställning. Som en av Sveriges ledande privata aktör av antikroppstester är detta vår främsta styrka i nuläget.