Hem HÄLSA Långvariga höga blodsockervärden ökar risken för demens

Långvariga höga blodsockervärden ökar risken för demens

Publicerat av: Redaktionen

Flera studier har undersökt och funnit ett starkt samband mellan diabetes och demens. Den förhöjda risken att insjukna i en demenssjukdom gäller både vid typ 1- och typ 2-diabetes.

Långvariga höga blodsockervärden ökar risken för demens 3

En väsentlig del av risken utgörs av alltför höga blodsockervärden.

I en studie från University of California, San Francisco, USA, analyserade forskarna sambandet mellan utdragna höga blodsockernivåer, mätta som HbA1c (se länk nedan) och demens bland äldre typ 1-diabetiker.
Forskarna följde drygt 3 400 patienter som var äldre än 50, från 1996 till 2015. I medeltal var deltagarna 56 år när de gick in i studien och i genomsnitt följdes de drygt sex år.

Tidig debut av demens
Under den perioden insjuknade 4,5 procent i demens och genomsnittsåldern för diagnosen var bara 64 år. Detta är en av de största vetenskapliga undersökningarna om sambandet typ 1-diabetes och demens där forskarna har haft tillgång till deltagarnas HbA1c-värden över en längre period.
Alla deltagare var medlemmar i samma amerikanska sjukvårdssystem vilket låg till grund för den analys undersökarna kunde göra av upprepade mätningar av HbA1c och när någon deltagare fick diagnosen demens. I analysen tog forskarna också hänsyn till ålder, kön, etniskt ursprung och personens hälsoläge när studien inleddes.

Bättre sockerkoll – lägre risk
Därefter delades deltagarna in i olika grupper beroende på vilka genomsnittliga blodsockervärden de hade haft. Resultaten var entydiga. Ju högre HbA1c-värde, desto större risk för demens.
De patienter som hade haft ett HbA1c-värde i mer än hälften av alla registrerade värden mellan 8-8,9 procent* hade 65 procent högre demensrisk jämfört med de som hade ett lägre HbA1c mellan 7-7,9 procent. Var HbA1c högre, mellan 8 och 8,9 procent, vid merparten av mätningarna, var också demensrisken ännu högre, 79 procent.
– I vår studie på äldre personer med typ 1-diabetes fann vi ett statistiskt säkerställt samband mellan högra blodsockervärden och risken för demens, säger Mary Lacy vid University of California i en intervju med Endocrine Today.
– Omvänt hade de som låg mellan 6 och 6,9 procent en starkt lägre risk för demens.
Mary Lacy avslutar med att konstatera att typ 1-diabetiker är en riskgrupp för att utveckla demens men att det till del beror på hur väl den enskilde patienten lyckas ha bra blodsockerkontroll.
I en mycket stor kartläggning av demensförekomst där journaler från nästan en halv miljon människor i USA över 60 år fann forskarna liknande resultat. De hade inte tillgång till deltagarnas HbA1c-värden men såg ett statistiskt samband mellan diabetes typ 1 och högre risk för demenssjukdom.

Också typ 2-diabetes

Med en allt längre medellivslängd ökar risken för såväl typ 2-diabetes som demens. Forskare menar att båda sjukdomarna har, eller kommer snart att ha, nått epidemiska proportioner.
I en mycket stor svensk studie med nästan 350 000 patienter med typ 2-diabetes undersökte forskarna om det fanns en koppling mellan sjukdomarna och de fann ett starkt samband.
Kartläggningen, som bygger på data ur det svenska Nationella Diabetesregistret, omfattade patienter som ingick i registret mellan åren 2004 till 2012. De följdes fram till dess att de lades in för demensvård på institution eller avled. 2004, när studien startade, var deltagarnas genomsnittsålder 67 år. I medeltal följdes deltagarna i 4,6 år.

En modifierbar faktor
Undersökningen visar att de diabetespatienter som hade den sämsta blodsockerkontrollen, HbA1c 10,5 procent eller högre, hade 50 procents ökad framtida risk att bli inlagda på sjukhus för sin demens jämfört med patienter som hade ett HbA1c-värde på 6,5 procent eller lägre.
– Vi såg att högt HbA1c har en inverkan på risken att utveckla demens. Det är positivt att vi har fått reda på det, för HbA1c är en modifierbar riskfaktor. Genom att optimera HbA1c hos de här individerna kan man modifiera risken att utveckla demens, säger Aidin Rawshani, läkare och forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och doktorand vid Nationella diabetesregistret, till Dagens Medicin.
Forskarna såg samma tydliga tendens som vid typ 1-diabetes. Risken för demenssjukdom ökade när HbA1c ökade.
Också göteborgsforskarna menar att demens, liksom till exempel hjärt- kärlsjukdom, tillhör de följdsjukdomar som drabbar diabetespatienter.
Undersökningen presenterades på EASD (European Association for the Study of Diabetes) årliga kongress 2015.

Källa: Diabetes Wellness Sverige

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>