Ledande life science tools-bolag tecknar teknikutvärderingsavtal med PHI

Ett större börsnoterat bolag har tecknat ett teknikutvärderingsavtal med Phase Holographic Imaging (PHI).

Ledande life science tools-bolag tecknar teknikutvärderingsavtal med PHI 1Avtalet syftar till att med tyngdpunkt på immunonkologi utvärdera PHI:s HoloMonitor-teknik för cellbiologiska tillämpningar. Utvärderingen förväntas ta minst sex månader i anspråk och utgöra grunden till den framtida relationen mellan bolagen. Till utvärderingen kommer PHI att tillhandahålla instrumentering och teknisk support.

Med en årlig omsättning på åtskilliga miljarder kronor är bolaget en ledande leverantör inom life science tools-segmentet. Life science tools är det marknadssegment inom life science som tillhandahåller instrument, reagenser, förbrukningsartiklar och andra laboratorierelaterade produkter till läkemedelsbolag, universitet och sjukhus.

Immunonkologi syftar till att behandla cancer genom att stimulera patientens immunsystem till att angripa cancern. I takt med de kliniska framgångarna har immunonkologi snabbt fått allt större uppmärksamhet och tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018. Läs mer om priset och immunonkologi här.

Dendritiska immunceller upptäcker patogener och aktiverar immunsystemets T-celler för att oskadliggöra dessa. Immun­systemet behöver dock hjälp för att uppfatta cancerceller som patogena. De flesta immunonkologiska behandlingar syftar till att behandla cancer genom att aktivera patientens T-celler och på så sätt hjälpa patientens immun­system att oskadliggöra cancerceller.