Lisa Rydén belönas för långsiktiga och värdefulla studier om bröstcancer och kvalitetsförbättring av bröstcancerkirurgin

Svenska Läkaresällskapet belönar professor Lisa Rydén vid Lunds universitet med Reuterskiölds pris 2019 och 40 000 kronor.

Lisa Rydén belönas för långsiktiga och värdefulla studier om bröstcancer och kvalitetsförbättring av bröstcancerkirurgin 1
Professor Lisa Rydén

Motivering: ”Lisa Rydén, får priset för hennes långsiktiga och värdefulla studier för att ta fram prognostiska och prediktiva markörer vid bröstcancer, samt för hennes insatser för kvalitetsförbättring av bröstcancerkirurgin i Sverige.”

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagaren belönas med 40 000 kronor.

Priskommitté
Malin Sund, Claes Juhlin och Jörgen Larsson