Logiwaste levererar automatiskt system för hantering av avfall och tvätt till Akademiska sjukhuset i Uppsala

I projektet Framtidens Akademiska ska sjukhuset fram till år 2022 utökas med 60 000 nya kvadratmeter sjukhusyta samt bygga om ytterligare 80 000 kvadratmeter.

Thomas Andersson, VD på Logiwaste och Thomas Thunblom på Region Uppsala

Logiwaste levererar systemet som automatiskt ska hantera och samla in sjukhusets avfall och tvätt både i de nya och de befintliga lokalerna.

Som en del i byggprojektet har den gamla miljöstationen byggts om så att den klarar både dagens och framtidens standard inom miljöhantering. Den nya miljöstationen ska även innefatta terminalen för sjukhusets sop- och tvättsug.

Logiwaste har fått uppdraget att leverera det nya systemet som ska hantera avfallet och tvätten på sjukhuset. Kontraktet signerades i dagarna av Thomas Andersson, VD på Logiwaste och Thomas Thunblom på Region Uppsala

Systemet Logiwaste levererar inkluderar terminal för både avfall och tvätthantering, rörsystem samt cirka 100 inkastluckor genom vilka personalen enkelt och bekvämt kommer att slänga säckar med avfall och tvätt.

Avfallet och tvätten slängs i separata inkastluckor. I terminalen komprimeras avfallet i containers för att ge en hög insamlingsgrad och minimera antalet transporter från terminalen. Tvätten samlas upp och fördelas automatiskt ner i tvättvagnar innan vidare hantering.

Utvecklingen av sjukhuset är en del i ett led att även i framtiden erbjuda en trygg och säker vård av högsta kvalitet för patienterna. Systemet med automatisk insamling av avfall och tvätt är en del i detta och bidrar till en hygienisk miljö med kraftigt reducerad hantering av säckar i korridorer och på avdelningarna.

I en kommentar säger Thomas Andersson ”Vi ser framemot att vara en del av det här projektet. Med en automatiserad hantering av avfall och tvätt kommer flödet att effektiviseras och personalen får samtidigt ett modernt, hygieniskt och arbetsmiljömässigt bra system att arbeta med”