– Vi har nu beslutat vilka funktioner som framåt ska finnas i Kalmar respektive Stockholm, och nästa steg är att ta fram en ny organisation, säger generaldirektör Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

Cirka 120 befattningar kommer att placeras i Kalmar och cirka 30 på kontoret i Stockholm. Sätet och ledningen ska finnas i Kalmar i enlighet med regeringsbeslutet.

Medarbetarna på eHälsomyndigheten fick under tisdagen information om att deras anställning finns kvar till och med den 30 april 2018, ett besked som mottogs med viss lättnad.

Erbjudande om att följa med till Kalmar
Under hösten 2016 kommer samtliga medarbetare att få ett erbjudande att följa med till Kalmar. Redan i augusti kommer en delegation från Kalmar att besöka myndigheten och intresserade medarbetare ges också möjlighet att göra ett studiebesök i på orten.

– Senast i oktober ska medarbetarna besluta sig för om de vill flytta med till Kalmar eller inte. Vi hoppas att så många som möjligt vill följa med. Befattningarna för den nya Stockholms-verksamheten tillsätts i december 2016, säger Torsten Håkansta.

Parallellt sker även nyrekrytering till Kalmar och överlämning av arbetsuppgifter och ansvar från Stockholm.