MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut MedimiSmart i visningslägenhet

MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut MedimiSmart i visningslägenhet.

MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut MedimiSmart i visningslägenhet 1MedicPen lanserar sin nya hemsida den 15 februari. Samtidigt pågår i samarbete med bolagets samarbetspartner Telenta arbetet med att få till stånd pilotprojekt i Sverige.

MedicPens nya hemsida syftar till att i högre grad visa på fördelarna med MedimiSmart och vårt medicinhanteringssystem för såväl kommuner som användare. En engelsk version kommer att publiceras i ett senare skede.

Telenta kommer inom kort kommer att placera ut en MedimiSmart i en visningslägenhet i Landskrona. Lägenheten syftar till att exponera olika välfärdsteknologiska lösningar, däribland MedimiSmart, för kommuner i södra Sverige. Vi för samtidigt samtal med kommuner som visat intresse för att starta pilotprojekt med MedimiSmart i Sverige.