Mer tid till patienterna i Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen arbetar vården smart med digitala lösningar.

Mer tid till patienterna i Västra Götaland 1Patientens värden registraras direkt via en smartphone, vilket minskar tiden för administration och ger vårdens medarbetare mer tid för patienten. Västra Götalandsregionen (VGR) är den första regionen i Sverige som arbetar så här. När denna mobila lösning introducerades i vården förbättrades både patientens och medarbetarens upplevelse samtidigt som administrationen minskade och patientsäkerheten ökade. I VGR använder redan över 120 vårdavdelningar den mobila lösningen. Effekterna är positiva och omedelbara.

Mer tid till patienten

Under de första månaderna VGR började använda lösningen minskde antal feldokumentationer med 75% samtidigt som 70 timmar frigjordes per avdelning varje månad. Tiden används istället till att möta patienten. Lösningen inkluderar realtidsuppdateringar till journalsystemet, vilket göra att rätt beslut kan fattas vid rätt tillfälle.

När vården manuellt registrerade patient data visar statistik att fördröjningen mellan mättillfället och registrering var runt 25 minuter. Nu går VGR vidare och kopplar på alla avdelningar, runt 250 totalt.

Samverkan för ökad kvalitet

Lösningen har tagits fram av VGRs journalsystemsleverantör, Cerner, tillsammans med det finska företaget Medanets. Liknande lösningar används av mer än 30 sjukhus och hälsocentraler i Finland. Tillsammans har Cerner och Medanets skapat en lösning som underlättar sjuksköterskornas vardag och ökar patientsäkerheten.

“Det är fantastiskt roligt att vi hittat en innovativ lösning som gör skillnad i vården,” säger Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef för VGR IT vårdsystem.