Microsoft Envision & Ignite 2018
Hem EVENEMANG Microsoft Envision & Ignite 2018

Microsoft Envision & Ignite 2018

Publicerat av: Redaktionen

Microsoft håller under året flera stora konferenser runt om i världen och en, eller vi kanske ska säga två, av dessa; Envision och Ignite har precis avslutats i Orlando, Florida.

Microsoft Envision & Ignite 2018 4Att det är svårt att säga om det är en eller två konferenser beror på att Microsoft har slagit samma dessa två på ett sätt så att de avlöser varandra på samma plats, ett genialt drag som gör det enklare för både partners, kunder och deltagare att planera sett både resa, boende och deltagande i allmänhet. IT-Hälsa var på plats under hela veckan.

IT för framtidens medicinska forskning

För att kort sammanfatta hela veckan så låg fokus på tre huvudområden; Molnet och då primärt genom Azure, Säkerhet i alla led och samarbeten och partnerskap där alla tillsamman öppnar upp för nya vägar att arbeta. Vägar som ska ge oss en högre flexibilitet och produktivitet. Men innan vi går in på dessa områden så vill vi inleda med ett mycket intressant möte med Dr. Peter Lee som leder den medicinska delen av den forskning som Microsoft är engagerad i.

Peter har en mycket bred bakgrund med arbeten åt bland att USAs regering samt att han under flera åren med Steve Ballmer ansvarade för alla Microsoft labb på en global basis men sedan Satya blev ny CEO så har organisationen förändrats en del och numera är han ansvarig, dels för att ta fram ett nytt forskningsteam varje år men framför allt så handlar det om att ta fram lösningar som på bästa sätt kan dra nytta av den data som genereras inom hälsosektorn. Att detta är ett område som Microsoft brinner oerhört inför märkte även under Satays KeyNote när han bland annat sa;

– Helthcare is perhaps AIs most urgent application.
Eller som Dr. Lee valde attt utrycka det arbete som hans team utför;

– We are working to unlock the potential of health data, to able to use al the data in the right way. We are doing this by empowering the people in the front line of healthcare by giving them the right tool, the right applications.

För att förstå detta lite djupare tankesätt på ett så enkelt sätt som möjligt så kan vi säga att det går åt cirka 200 gigabyte data för att lagra informationen från en Genom (arvsmassa). Ska vi sedan kunna dra slutsatser från dessa data så behövs just data från tusentals, upp mot miljontals, Genom för att få den så exakt som möjligt. Denna data ska sedan analyseras och det ska dras slutsatser, allt med högsta säkerhet och precision och för att göra allt detta så krävs ett företag av Microsofts storlek och kunskap.

När vi däremot kommer så långt att detta blir en verklighet då kan vi börja prata om en transformation inom sjukvård som vi aldrig tidigare skådat med precisionsframtagen medicin. Medicin som är framtaget och riktat mot precis dig och dina behov utifrån dina exakta förutsättningar

– Att få tag i så stora mängder data är inte helt enkelt då det rör många etiska områden. Detta gör att vi faktiskt utvecklat en egen lösning som inte så många känner till. Om du tänker på vart det skulle vara enklast att få tag på människoblod utan att behöva gå till en människa, vad tänker du då? Svaret är faktiskt så banalt men ändå genialiskt som myggor. Vi har byggt speciella fällor som placeras ut där det är mycket mygg och människor. På detta får vi in enorma datamängder utan att blanda in människor, berättar Dr. Lee.

– Nu har vi så klart inte all kompetens inom Microsoft vilket gör att vi även vänder oss till externa partners och detta är något som kommer att bli än viktigare framöver.

Flera viktiga samarbeten

Microsoft Envision & Ignite 2018 5Just vikten av samarbeten var även att även det ett område som Shantanu Narayen, CEO, Adobe; Satya Nadella, CEO, Microsoft; and Bill McDermott CEO, SAP, at Microsoft Ignite 2018 ofta belystes och Satya pratade mycket om det arbete som Cybersecurity Tech Accord gör. Cybersecurity Tech Accord är en sammanslagning av oberoende företag som tillsammans jobbar för att skapa den säkrast möjliga framtid för oss och all den data som finns oavsett om det ligger i molnet eller on-prem, oavsett om den befinner sig i vila eller i rörelse och allt utan egna vinstintressen. Till Ignite så hade sammanslutningen nått upp i över 40 globala företag.

Ett annat intressant samarbete presenterades redan dag ett då Microsoft inleder ett fördjupat partnerskap med Adobe och SAP under någon som kommer att heta Open Data Initiativ. Lite som namnet antyder så kommer fokus ligga på en öppen data där vi genom att enkelt kunna dela data mellan företag samtidigt som vi alltid behåller kontrollen över vår egen del så kommer vi att kunna accelerera nyttan av och insikten från all data. Eller som Shantanu Narayen, CEO på Adobe utryckte det;

– Data måste hållas i ett digitalt format och det måste vara användbart, tillgängligt och relevant för den person som ska använda den oavsett när och var detta kommer att ske. Men vi måste även i alla lägen värna om individens och företagens integritet genom att hålla en maximal säkerhet.

Säkerhet måste genomsyra allt

Som nämnts ovan så har säkerheten en allt större roll för alla, både sett till företag, organisationer men inte minste slutanvändare. Vad många däremot inte känner till är att Microsoft faktiskt är en av de största aktörerna när det kommer till säkerhet både sett till fysiska lösningen och till investerat kapital i RnD och dagligen så behandlar företaget över 6,5miljarder säkerhetssignaler på en global nivå.

– Microsoft har under flera decennium tagit fram olika former av säkerhetslösningar på alla tänkbara nivåer och genom att använda all den data och kunskap i kombination med djupgående maskininlärning och AI står vi nu inför lanseringen av vårt mest kompletta skydd någonsin, säger Satya Nadella, CEO på Microsoft.
Det vi alla måste tänka på däremot är att vi i en IoT- teknikens tidsera fått helt nya former av angreppsytor och istället för att riktade attacker mot traditionella datorer och servrar kommer det nya cyberhotet att primärt riktas mot de dryga nio miljarder mikrokontrollers som finns i mer eller mindre allt runt om kring oss, enheter och produkter som vi kanske inte normalt tänker på att skydda. Detta gör att framtidens skydd måste ligga på en kombination av i-enheter lösningar och i molnet som knyter samma alla delar.

En av de mer intressanta lösningar som presenterades inom säkerhetsområdet var Microsoft Threat Protection som är en samlingsplattform för ett komplett skydd för allt från eposthantering till kompletta infrastrukturer och allt däremellan vilket då även omfattar vårt personliga skydd. Det bästa med lösningen är att den integreras direkt i Microsoft365 vilket gör att alla kunder per automatik kommer att skyddas.

Undvik att skriva lösenord

Ett fenomen, om vi nu kan kalla det så, som länge varit känt är att vi måste undvika eller i varje fall minska på användandet och inskrivandet av lösenord. Nyliga rapporter visar att över 90 procent av alla intrång sker på grund av ett brottslingar kommer åt användares lösenord. För att komma åt eller runt detta problem så måste vi på en global basis skapa ett nytt ekosystem där vi inte förlitar oss på lösenord i den uträckning som vi gör idag.

– Vi har länge jobbar på olika lösningar för att minska inloggning med lösenord. Vi har till exempel via Windows Hello gjort det möjligt att logga in med ansikte, fingeravtryck eller Iris men vi har även tagit fram en tvåvägs validering i form av Microsoft Authenticator vilket är en lösning för både privatanvändare och stora Enterprise, säger Satya.
– När vi nu kombinerar detta med hela Threat Protection så får vi en end to end lösning som kan upptäcka skydda och även förebygga digitala intrång eller skador och detta är den i särklass mest omfattande säkerhetslösning vi tagit fram till dags datum.

Pushar för Teams

Microsoft Envision & Ignite 2018 6Nu presenterades och lanserades oerhört många nyheter kopplade till Azure och molnanvändning men då många av dessa delar lätt blir lite för djupa att gå in på så lämnar vi dessa åt sidan. Däremot vill vi slå ett slag för en app som, i varje fall här hemma, till stora delar har fått allt för lite uppmärksamhet och som i och med Ignite kommer att lyftas än högre med många nya funktioner och möjligheter.

Programmet eller appen vi syftar på är Microsoft Teams vilket är en unik plattform för ett nära samarbete inom ett företag, ett kontor, en avdelning, mellan vissa användargrupper med mera. Teams låter oss skapa flöden i vår vardag samtidigt som vi kan följa upp alla typer av uppgifter och direkt samarbeta på flera olika nivåer. Ett exempel på detta är att Teams troligen kommer att ersätta Skype for business inom den närmaste framtiden. En anledning till detta är att vi redan nu kan använda tjänsten för att skapa och strömma live event, vi kan dessutom spela in våra konferensen eller möte för vidare uppföljning och kanske bäst av allt, vi kommer även att kunna söka på text från våra filmer för att snabbare hitta rätt.

Låt säga att vi söker efter tillfället då vi pratat om Fintech. Tjänsten kommer nu att analysera alla videor och de områden som nämner denna term kommer att visas. Detta är helt klart en lösning som kommer att underlätta för många och skapa helt nya affärsområden. Här måste vi även tillägga att Microsoft även förbättrar sökfunktionen i helhet och att vi nu kan söka över hela organisationen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

AI – och en hybrid framtid

I övrigt så låg mycket fokus på AI där Satya menade att vi nu går in på den tredje vågen av inriktning. Den första handlade om att lyfta fram AIs funktioner för olika miljöperspektiv vilket växlade över till AI för att hjälpa personer med olika handikapp och nu så går vi in i AI för mänskligheten med ett fokus på lösningar som rör katastrofer av olika slag, flyktingar och barn för att nämna några kärnområden.

– I juli 2017 startade vi AI for Good initiative där totalt 115 miljoner dollar avsatts för att hjälpa personer och företag eller organisationer att utveckla lösningar där AI kan bidra till att lösa globala utmaningar. Nu tar vi nästa steg i denna satsning när AI for Humanitarian Action lanseras. Detta är ett femårsprogram där vi avsätter 40 miljoner dollar för att hitta lösningar som kan utnyttja kraften av AI vid olika former av katastrofhjälp, hjälpa barn, skydda flyktingar och fördrivna människor samt främja respekten för de mänskliga rättigheterna, säger Satya.

Som en grund för detta så lanserade även både en ny version av SQL server samt Windows server 2019 vilka kommer att brygga kopplingen mellan lokalt placerade resurser och molnet på ett helt nytt sätt. Dessutom så lanserads Cortana SDK för Enterprise som kommer att göra det möjligt för företag att skapa egna anpassningar av Microsofts digitala assistent och dess underliggande AI funktionalitet för att på detta sätt snabba på teknikens spridning.

Detta var som sagt en del av alla de nyheter som presenterades och vi kan snabbt konstatera att Microsoft kommer att spela en avgörande roll även inom framtida IT-satsningar.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>