MoA utbildar och kompetensutvecklar din personal

Vi utbildar och kompetensutvecklar dina anställda

MoA utbildar och kompetensutvecklar din personal 1Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen har regeringen presenterat regeringen ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Satsningen omfattar sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021 och beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor.

Vi erbjuder marknadens mest flexibla och högkvalitativa vårdutbildningar

Med hänvisning till ovanstående vill vi informera dig om att vi på MoA Lärcentrum erbjuder oss att utbilda och kompetensutveckla dina anställda. Med våra engagerade lärare och en studietakt som är individanpassad blir resultatet: nöjda chefer, nöjda och kompetenta anställda.