Mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling utvärderas i stor patientstudie
Hem HÄLSA Mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling utvärderas i stor patientstudie

Mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling utvärderas i stor patientstudie

Publicerat av: Redaktionen

Bra kontroll på blodtrycket minskar risken för stroke, hjärtinfarkt och andra sjukdomar.

Mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling utvärderas i stor patientstudie 2Universiteten i Lund, Linköping och Göteborg påbörjar därför inom kort en stor, medicinsk utvärderingsstudie av ett system för blodtryckskontroll som tidigare testats i mindre skala.  Med hjälp av bland annat en mobiltelefonbaserad lösning ska deltagarna själva kontrollera sitt blodtryck. 800 patienter med högt blodtryck kommer att ingå i studien.

Studien möjliggörs av två anslag, tio miljoner kronor från Familjen Kamprads Stiftelse samt en halv miljon kronor från Hjärt-Lungfonden.

Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och stroke. I Sverige beräknas mer än var fjärde vuxen ha högt blodtryck. Trots att det finns effektiva läkemedel är det endast en mindre del av de medicinerande som når sitt målvärde för blodtrycket.

– Det finns mycket lidande och pengar att spara genom förebyggande arbete. Men många med högt blodtryck känner sig friska och det kan vara svårt att motivera en behandling som är inriktad på framtida sjukdomsrisk. Det behövs därför nya sätt att öka följsamhet och förståelse, förklarar Patrik Midlöv, professor vid Lunds universitet och projektansvarig.

Utvärderingen av systemet genomförs i projektform och startar under våren 2018. Mer än 400 patienter kommer via 36 vårdcentraler i Skåne, Västra Götaland och Östergötland att delta i studien. Därutöver etableras en kontrollgrupp som omfattar lika många deltagare. 

Projektet bygger vidare på studier sedan 1990-talet under ledning av Karin Kjellgren vid Linköpings universitet. I dessa har patienter medverkat i sin behandling av högt blodtryck. I en pilotstudie vid Göteborg universitet har det interaktiva mobilbaserade självrapporteringssystem utvecklats och testats på 50 patienter.

Forskningen har syftat till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård. Pilotstudien har rapporterats i en avhandling från Ulrika Bengtsson, numera universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Både patienter och vårdpersonal har varit mycket positiva till systemet och ansåg att det fungerade bra. I det nu aktuella projektet ska medicinsk och ekonomisk nytta utvärderas.

– Tack vare pilotstudien vet vi att den tekniska lösningen håller måttet och att den är användarvänlig. Om resultatet från den medicinska utvärderingen blir positivt finns möjlighet till ett snabbt införande i vården via medverkande primärvårdsorganisationer, berättar Karin Kjellgren, professor emerita vid Linköping universitet.

I det mobiltelefonbaserade självrapporteringssystemet för kontroll av blodtryck ingår:

  • Interaktiv plattform för självrapportering via mobiltelefon av blodtryck, symtom, följsamhet till läkemedel, biverkningar, livsstil och välmående. Via plattformen finns möjlighet till individuella påminnelser och uppmuntrande meddelanden för bättre livsstil.
  • Hemblodtrycksmätare
  • Webbaserat feedbacksystem som i grafer visar insamlade självrapporterade data

Intresset för olika e-hälsokoncept är stort både bland patienter och vårdgivare eftersom de kan leda till bättre hälsa och lägre kostnader. Hittills finns dock få vetenskapliga utvärderingar av den medicinska nyttan, menar huvudmännen för det aktuella projektet. Vid en lyckad utgång ser de möjligheter till ringar på vattnet:

– Det finns flera kroniska tillstånd där liknande upplägg med förebyggande hälsokontroll kan vara intressant. Exempel är njursjukdom, diabetes, KOL och olika allergier, säger Ulrika Bengtsson, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>