Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal
Hem Nyheter Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal

Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal

Publicerat av: Redaktionen

Sedan ett drygt år tillbaka arbetar alla regioner och landsting tillsammans för att bli oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal 1

Ett oberoende av inhyrd personal gynnar både patienter och personal.

Målet är att med egna medarbetare skapa kontinuitet för patienterna och kunna ge en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare får landstinget också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

I Västerbottens läns landsting ökar takten i primärvårdens och sjukhusvårdens arbete med att förverkliga ett trettiotal åtgärder i den gemensamma handlingsplanen. Åtgärderna är inriktade på områden som kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

– Vi har kommit en bra bit på väg med åtgärderna i handlingsplanen och arbetar för att alla medarbetare ska engagera sig i arbetet, säger primärvårdsdirektör Håkan Larsson.

Kompetensutveckling

Inom primärvården är det bland annat förändrade arbetssätt och att andra yrkeskategorier tar sig an nya arbetsuppgifter för att nyttja kompetensen på bästa sätt som ska leda till oberoende. Det kan handla om att utbilda distriktsköterskor i klinisk bedömning eller att erbjuda sjuksköterskor att vidareutbilda sig till distriktsköterskor.

Även sjukhusvården har satsat på kompetensförskjutning och utbildat nya yrkesgrupper som kan ta över arbetsuppgifter som tidigare utförts av läkare. Det är bland andra biomedicinska analytiker som gör självständiga ultraljudsundersökningar och barnmorskor som genomför aborter.

– Nu gäller det att fler verksamheter ser möjligheterna i att utmana vem som gör vad i vården, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

För att informera och engagera chefer och medarbetare och sprida goda exempel inom och mellan verksamheter bjuds verksamhetsföreträdare in till regelbundna workshops. Möten där man kan ta del av varandras erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet med varandra, verksamhetsledning och politiker.

Lära av varandra

– Det finns många lyckade åtgärder som vi kan lyfta fram som direkt kan användas av fler enheter eller anpassas och fler är på gång, säger Håkan Larsson.

Hälsocentralerna i Holmsund och Sävar har fokuserat på att styra och planera medarbetarnas arbete för att bättre möta patienternas behov. Åtgärden har gett positiva effekter både genom att fler patienter fått hjälp på hälsocentralerna och att arbetsmiljön förbättrats.

Sjukstugorna, ibland annat i Sorsele och Malå, har infört digitaliserade vårdmöten. Här kan patienter träffa en dietist på distans med hjälp av en app i mobilen. Det innebär att både patient och personal sparar restid och vårdpersonalen kan träffa fler patienter.

Psykiatrin i Södra Lappland utvecklar också digitala vårdmöten och erbjuder patienterna samtalsbehandling, gruppbehandling för patienter med ADHD och planerade träffar med exempelvis läkare och psykolog. Fördelarna är flera, då varken patienter eller behandlande personal är låsta till en plats skapas positiva effekter på restid och tillgänglighet samtidigt som det blir möjligt att rekrytera personal med hög kompetens genom att erbjuda flexibla anställningsavtal.

Ett gemensamt uppdrag

Inom Centrum för anestesi, operation och intensivvård har man mött behoven av flexibla arbetstider genom att erbjuda timavlönade anställningar vilket lett till att flera tidigare hyrläkare anställts.

När antalet inhyrda läkare och sjuksköterskor minskar kan väntetiderna öka trots alla utvecklingsinsatser och det ökade samarbetet i landstinget. Men om tillgängligheten försämras är det under en begränsad tid.

– Om vi tillsammans orkar hålla ut, har vi en god chans att lyckas, eftersom alla landsting i landet gör denna satsning samtidigt, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>