Nevisense visar på potentialen att hjälpa kliniker detektera melanom som annars kunnat missas

Dagens metoder for melanomdetektion ämnar till att hitta melanom i så tidigt stadium som möjligt. Maligna melanom kan ofta vara svåra att detektera, och tidig detektion är viktig.

I en studie vid Skin Cancer Clinic på Southampton Universitetssjukhus utförd av Dr Catriona Henderson och Dr Birgit Pees, utvärderades Nevisense somNevisense visar på potentialen att hjälpa kliniker detektera melanom som annars kunnat missas 1 ett tillägg till befintliga metoder för melanomdetektion på 48 patienter.

Resultaten av studien förstärker det som har visats i andra studier – att ibland kan även lesioner som ser ofarliga ut vara melanom, och att lägga till Nevisense kan hjälpa kliniker att upptäcka dessa, när de annars kan missas.

Slutsatsen av studien är att användning av Nevisense “kan bidra till att minska onödiga excisioner och hjälpa till att upptäcka subtila melanom tidigare. Nevisense kan användas som ett tillägg till makroskopisk, dermoskopisk och klinisk information för att identifiera subtila tidiga melanom som annars skulle kunna missas. Nevisense kan också användas för att försäkra att lesioner med svag klinisk misstanke inte behöver excideras.

“Vi har nu ännu en studie som visar värdet av Nevisense, den här gången på en större hudklinik i Storbritannien. Att missa ett melanom är kanske den frågeställning som berör dermatologer mest, så alla verktyg som kan hjälpa att minska risken är mycket välkomna” säger Simon Grant, VD på SciBase.