Nottingham City Hospital, Storbritannien, väljer RayStation

Nottingham City Hospital i Storbritannien har valt RayStation som nytt dosplaneringssystem till sin strålterapiavdelning.

Avdelningen behandlar patienter med Elektas linjäracceleratorer och ett TomoTherapy-system från Accuray.  

Det regionala specialistcentrat Nottingham Radiotherapy Service har gjort stora investeringar i ny teknik och utrustning för att kunna erbjuda de allra senaste behandlingsmetoderna som VMAT, bildstyrd strålterapi (IGRT), Papillon (brachytherapy) och selektiv intern strålterapi (SIRT). Nottingham City Hospital har specialiserat sig på stereotaktisk strålkirurgi och får remisser från ett stort antal sjukhus i hela regionen.

RayStation ersätter nu separata mjukvaruapplikationer som för närvarande används för virtuella simuleringar, deformerbara registreringar, autosegmentering och VMAT-planering. Det nya systemet kommer att göra det möjligt för sjukhuset att implementera adaptiv terapi, och dess snabba beräkningshastighet kommer att korta planeringstiden betydligt.

Keith Langmack, chef för Radiotherapy Physics på Nottingham City Hospital, säger: ”RayStation konsoliderar funktionerna hos ett flertal olika system, vilket ger oss ett smidigt och integrerat arbetsflöde. Systemet stödjer både linjäracceleratorer och TomoTherapy-system, samt  erbjuder ett mycket gott stöd för adaptiv planering och automatisering. Efter en grundlig utvärdering av alternativa system var RayStation det självklara valet.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Nottingham City Hospital är ett ledande brittiskt cancercenter. Det betyder mycket för oss att kunna hjälpa dem att konsolidera ett flertal system, göra dosplaneringen enhetlig samt öka automatiseringen, vilka är RayStations främsta styrkor.”