Ny HoloMonitor-metod identifierar tumörskapande cancerceller

Forskare vid Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital har med HoloMonitor utvecklat en ny icke-invasiv metod för att särskilja aktiva från inaktiva cancerceller.

För att bli skadliga behöver tumörer utveckla blodkärl. Konventionella metoder för att identifiera cancerceller som främjar bildandet av tumörblodkärl är komplicerade, arbetskrävande och kräver i allmänhet dyra reagenser. Detta har föranlett forskare vid Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital att utveckla en enkel och icke-invasiv metod för att särskilja tumörceller som främjar och inte främjar tillväxten av blodkärl.

Utvecklings­arbetet har resulterat i metodvideon “A Time-lapse, Label-free, Quantitative Phase Imaging Study of Dormant and Active Human Cancer Cells” som nyligen publicerades i videotidskriften JoVE.

I december 2015 avtalade PHI och Boston Children’s Hospital om att utvärdera PHI:s HoloMonitor-teknik för tillämpningar inom cellbaserad cancerforskning. För mer information gällande denna forskning och Boston Children’s Hospital se VD-kommentaren “No Blood, No Tumor”.