Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare

En nyligen genomförd, oberoende  klinisk studie från Hong Kong bekräftar att Bactiguard-belagda urinvägskatetrar reducerar antalet sympotomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner och att effekten är ännu större bland långtidsanvändare.

”Givet vår lansering i Kina och Hong Kong är vi glada att studien bekräftar tidigare publicerade resultat. Det är också mycket uppmuntrande att resultaten är så positiva för långtidsanvändare, som kan vara kroniskt beroende av kateterisering,” säger Johan Rugfelt, COO

Detta är den första studien genomförd i en kinesisk population och inkluderade 306 patienter från ett rehabiliteringssjukhus i Hong Kong. Förekomsten av kateterrelaterade urinvägsinfektioner var 31% lägre för patienter med Bactiguard belagda urinvägskatetrar (BIP Foley) jämfört med patienter med standard katetrar i latex (P=0,095). En subgruppsanalys visade en 48% reduction av infektioner hos långtidsanvändare (~60 dagar med kateter) som hade Bactiguard belagd urinvägskateter jämfört med standard kateter (P=0,027).

Studien är publicerad i Hong Kong Medical Journal*.