Nya forskningsdata visar värdet av att monitorera patienter som får muskelrelaxerande läkemedel

Ny data från POPULAR-studien drar slutsatsen att ju högre TOF-värde före extubering desto mindre risk för postoperativa lungkomplikationer.

Nya forskningsdata visar värdet av att monitorera patienter som får muskelrelaxerande läkemedel 1Resultaten från POPULAR (POst-anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants) studien som inkluderade 211 platser och över 22 000 patienter i hela Europa publicerades i The Lancet i februari 2019.

Ytterligare analys av POPULAR-databasen presenterades vid ASA-mötet 2019. Där drog man slutsatsen att användningen av neuromuskulära blockerande läkemedel i samband med allmän anestesi är associerat med en ökad risk för postoperativa lungkomplikationer. 4 182 fall som inkluderade kvantitativ neuromuskulär övervakning undersöktes. Acceleromyografi (AMG) var den vanligaste kliniska tekniken för att övervaka neuromuskulär funktion i studien. Huruvida AMG-tekniken är lämplig för detta har enligt artikeln blivit ett omdebatterat ämne eftersom ett TOF-förhållande högre än > 95% måste uppnås för att minska förekomsten av postoperativa lungkomplikationer. Detta understryker behovet av exakt neuromuskulär övervakning för att förbättra patientsäkerheten. För att citera POPULAR, “desto större återhämtning från neuromuskulärt block, desto lägre är risken för komplikationer relaterade till kvarstående muskelblockad.”

”Neuromuskulär övervakning med elektromyografi (EMG) anses av många experter vara den nuvarande kliniska guldstandarden”, säger Glenn Murphy, Klinisk Professor från Department of Anesthesiology, University of Chicago Pritzker School of Medicine, and Director of Clinical Research at NorthShore University Health System in Chicago, Illinois.

Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph är ett unikt EMG-baserat system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning. TetraGraph är ett unikt digitalt system som stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får neuromuskulära blockerande läkemedel NMBA som en del av deras generella narkos.