Nya pusselbitar på plats för Respiratorius

Flera värdehöjande milstolpar har präglat Respiratorius första kvartal. Ett patentgodkännande i USA, positiva resultat från en interimanalys samt förstärkt styrelse har nyligen kommunicerats.

 Johan Drott
Johan Drott

”Ny teknologi introduceras vanligtvis i USA, därför är det vår viktigaste marknad.”, säger Johan Drott, vd för Respiratorius.

Life science-bolaget som fokuserar främst på respiratoriska sjukdomar grundades 1999 i Lund. Från starten stod KOL och astma på behandlingslistan men sedan dess har en biomarkör för diagnostik av kardiovaskulära sjukdomar samt en förbehandling för kemoterapi tillkommit. Johan Drott klev in som vd 2013. Hans bolag, Valcuria, blev förvärvat av Respiratorius 2012. När bolaget succesivt la störst fokus på cancerförbehandlingen VAL001, vilket Valcuria utvecklade, blev det ett naturligt steg för Johan Drott att gå från projektledare till vd.

”Den strategiska utgångspunkten var att bredda Respiratorious portfölj och inte enkom fokusera på respiratoriska sjukdomar. Med VAL001 var det nära till kliniskt användande och låg risk på grund av baserandet på redan godkända formuleringar. Därför förvärvade man Valcuria .” , förklarar vd:n.

Under årets första kvartal har man kommunicerat flera verksamhetsrelevanta nyheter. Bland annat visar resultaten för interimanalysen av VAL001 på god överlevnadsnivå hos patienterna, men med brasklappen att det är ett litet patientunderlag.

”Totalt ingår runt 30 personer i fas IIb-studien av VAL001. I interimresultaten lyfter vi fram de personer som har kommit tillräckligt långt i processen.” , säger Johan Drott.

Post Comment