Nytt avtal om specialistvård utanför Dalarna

Idag antog Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ett nytt samverkansavtal.

Nytt avtal om specialistvård utanför Dalarna 1
Idag antog Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ett nytt samverkansavtal. “Det nya avtalet ökar möjligheterna för dalfolket att få specialistvård även utanför sjukvårdsregionen”, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

– Det nya avtalet ökar möjligheterna för dalfolket att få specialistvård även utanför sjukvårdsregionen, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår sju regioner, bland annat Region Dalarna. Det nya samverkansavtalet gäller tillsvidare. Avtalsdelen om specialistvården gäller 2021-2024 och reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen.

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro antog också ett nytt namn; Sjukvårdsregion Mellansverige. Det nya namnet syftar till att bättre beskriva att det är fler regioner som samverkar.

– Det känns mycket bra att de sju regionerna nu utvecklar det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Det skapar också bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar, säger Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

– För oss i Region Dalarna är det viktigt att få hög kvalitet på specialistvården och samtidigt ska det vara kostnadseffektivt för skattebetalarna i Dalarna, säger Ulf Berg.

Innan avtalet träder i kraft ska det godkännas av regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.