Nytt gemensamt team ska ge bättre stöd till unga med allvarligt riskbruk
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Nytt gemensamt team ska ge bättre stöd till unga med allvarligt riskbruk

Nytt gemensamt team ska ge bättre stöd till unga med allvarligt riskbruk

Publicerat av: Redaktionen

Många ungdomar som missbrukar narkotika och alkohol har också en psykisk sjukdom såsom svår depression, allvarlig ångestproblematik eller ADHD, men långtifrån alla har en fastställd diagnos.

Nytt gemensamt team ska ge bättre stöd till unga med allvarligt riskbruk 1

Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatrin, Akademiska sjukhuset

För att kunna ge rätt stöd tidigt och undvika att personerna utvecklar ett beroende startar BUP i november ett integrerat team tillsammans med beroendepsykiatrin och Uppsala kommun.

– Unga som missbrukar narkotika och alkohol har ofta en psykiatrisk samsjuklighet, men inte alltid en fastställd diagnos. Detta kan leda till att man hamnar ”mellan stolarna” och inte får adekvat hjälp. Förhoppningen med det nystartade teamet är att vi tillsammans, med olika kompetens och perspektiv, ska kunna erbjuda en fördjupad undersökning och rätt insatser från början så att man inte hamnar i ett beroende, säger Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatrin, Akademiska sjukhuset.

Det integrerade teamet, som blir en del av BUP på Akademiska sjukhuset, startade 19 november och ska drivas som pilotprojekt under ett år. Målgruppen är unga i åldern 13-20 år med misstänkt allvarligt narkotika- eller alkoholmissbruk och psykiatrisk samsjuklighet.

I det integrerade teamet ingår läkare, psykolog och sjuksköterska från BUP och beroendepsykiatrin på Akademiska sjukhuset, en socionom från Ungdomscentrum – en enhet inom Socialförvaltningen avdelning ungdom i Uppsala kommun som arbetar med råd och stöd och öppenvård med droger och missbruk.

Ett viktigt syfte med satsningen är också att kartlägga vem som gör vad och hitta sätt att samverka bättre.

Idag ser stödet till denna grupp väldigt olika ut i kommunerna. Teamet ska även utreda hur många unga som är i behov av inneliggande vård för abstinensbehandling.

Medan alkoholkonsumtionen gått ned bland unga visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årliga undersökning av skolelevers drogvanor 2017 att sju procent av pojkarna och 5 procent av flickorna i årskurs nio någon gång använt narkotika. Andra året i gymnasiet är motsvarande siffra 20 respektive 14 procent.Och färre än tidigare delar uppfattningen att det medför stor fysisk eller psykisk risk att prova cannabis 1 –2 gånger.Det finns studier som visar att unga som börjar missbruka har en bakomliggande psykisk sjukdom, exempelvis depression/ångest, eller en neuropsykiatrisk sjukdom såsom ADHD. Dessutom finns ofta missbruk i familjerna.

När teamet får en remiss görs en utredning. Utredningen sker under 5-6 möten med den unge och dennes föräldrar. I utredningen ingår en medicinsk undersökning och teamet bedömer om det finns behov av ytterligare utredningar. Under utredningen får den unge lämna urinprov för att se om personer har använt narkotikaklassade substanser och ett blodprov tas för att få en bild av alkoholkonsumtionen de senaste veckorna. Under utredningen arbetar man med motiverande samtal till den unge och dennes föräldrar.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>