Onkologchef på Akademiska: ”Cancervården gynnas av ökad patientmedverkan i forskning och kvalitetsförbättringar”ar”
Hem NYHETERFORSKNING Onkologchef på Akademiska: ”Cancervården gynnas av ökad patientmedverkan i forskning och kvalitetsförbättringar”ar”

Onkologchef på Akademiska: ”Cancervården gynnas av ökad patientmedverkan i forskning och kvalitetsförbättringar”ar”

Publicerat av: Redaktionen

Idag pågår 180 läkemedelsprövningar inom området blod och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Onkologchef på Akademiska: ”Cancervården gynnas av ökad patientmedverkan i forskning och kvalitetsförbättringar"ar” 1

Läkemedelsstudier bidrar till att fler cancerpatienter får tillgång till nya behandlingar samtidigt som sjukhuset kan ligga i framkant och utveckla nya arbetssätt och metoder, menar onkologichefen på Akademiska.

Det är mer än häften av sjukhusets totala volym läkemedelsstudier. Forskningen bidrar till att fler patienter får tillgång till nya behandlingar samtidigt som sjukhuset kan ligga i framkant och utveckla nya arbetssätt och metoder. Det menar Hans Hägglund, verksamhetschef på Akademiska som medverkar i Nätverk mot cancers symposium på Världscancerdagen 4 februari.

Minst var tredje person i Sverige kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Cancer är den vanligaste dödsorsaken hos individer under 80 år – trots att kvaliteten på svensk cancersjukvård ligger i topp i internationella jämförelser.

Världscancerdagen genomförs för att lyfta frågor kring cancervård och forskning ur ett patientperspektiv. Nätverket mot cancer uppmärksammar temadagen med ett symposium i Stockholm som inleds av sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Hans Hägglund, chef för cancerkliniken på Akademiska sjukhuset medverkar under symposiet i en session där Göran Hägglund är moderator. Övriga medverkande är Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning, Karolina Antonov, analyschef LIF, Irene Svenonius (M) Finanslandstingsråd Stockholms Läns landsting, Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska Sverige, Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

För att cancervården ska bli mer jämlik och tillgänglig menar Hans Hägglund att det behövs ett nationellt ansvar för att sjukvård och forskning integreras:

– De satsningar som gjorts på nivåstrukturering har gett effekt. Nu gäller det att fortsatta utveckla standardiserade vårdförlopp, som fastställer hålltider från diagnos till behandling, och arbeta för att fler patienter inkluderas i kliniska studier.

Hans Hägglund understryker att svenska cancerkliniker måste följa rådande riktlinjer och guidelines i användningen av nya läkemedel och utveckla arbetssätt kring användandet av kvalitetsregister. Likaså att vårdkvaliteten skulle gynnas av bildandet av så kallade Comprehensive Cancer Center efter internationell modell, där det bedrivs både grundforskning och klinisk forskning, men också vård, utbildning av vårdpersonal och allmänhet, befolkningsstudier och cancerförebyggande arbete.

Enligt Hans Hägglund har införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, en modell för kvalitetsförbättring, gynnat patientmedverkan på flera sätt.

Idag omfattas cirka 40 av totalt 180 diagnoser, främst inom cancerområdet men även bland annat inom diabetesvården, brännskadevården, förlossningsvården samt för patienter med stroke och hjärtsvikt.

– Det centrala för oss är att identifiera vad som är viktigt för att patienten ska uppleva att hög vårdkvalitet och fokusera på att förbättra det. Numera involveras patienterna mer i kvalitetsutveckling och införande av nya arbetssätt. Ett konkret exempel är rehabiliteringsgrupper för män med prostatacancer före och efter operation.

Akademiska sjukhuset har valt att inte göra någon större omorganisation i samband med införandet av värdebaserad vård. Verksamhetsområdena med sina specialiteter är kvar, men samarbetet över klinikgränserna mellan olika specialister är tajtare. Härmed blir det lättare att se helheten för en viss patientgrupp, vilket anses gynna exempelvis cancerpatienter som möter många olika specialister inom onkologi, kirurgi, röntgen, labb och rehabilitering/psykologiskt stöd.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>