Patent- och registreringsverket avser att bevilja patent avseende ”patch-teknik” för mätning av biomarkörer

Patent- och registreringsverket avser att bevilja ytterligare IP avseende Brighters utveckling av teknik för mätning av olika biomarkörer, såsom glukos (benämning: Skin patch for diagnosis comprising an evaporation layer).

Patent- och registreringsverket avser att bevilja patent avseende ”patch-teknik” för mätning av biomarkörer 1Beslutet kommer att kungöras i Svensk Patenttidning med utgivningsdag 2019-12-17.