Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet – fokus för seminarier i Almedalen
Hem NYHETER Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet – fokus för seminarier i Almedalen

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet – fokus för seminarier i Almedalen

Publicerat av: Redaktionen

Har värdebaserad vård någon framtid och hur kan sjukhus tillsammans med patienter, andra hälso- och sjukvårdsverksamheter och företag öka patientdelaktigheten och förbättra vården?

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet - fokus för seminarier i Almedalen 1

Utveckling av vården genom företagssamverkan och patientdelaktighet diskuteras på seminarier i Almedalen idag 3 juli.

Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

– Svensk sjukvård håller hög medicinsk kvalitet till rimliga kostnader. Däremot behöver vi bli bättre på att skapa trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har utmaningar med tillgänglighet och patientdelaktighet, frågor som är centrala i vårt arbete med värdebaserad vård och i många av våra samarbetsprojekt med näringslivet, säger Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Samverkan är avgörande för att lösa framtidens hälsoutmaningar. I dagens komplexa omvärld behöver vi med gemensamma krafter och mål utveckla hållbara vårdlösningar med den delaktiga patienten i centrum. Det är omöjligt för en enskild part att lösa dessa komplexa utmaningar enskilt – det behöver vården, näringslivet och patienterna göra tillsammans, framhåller han.

Almedalsseminarierna inleds med en presentation av sjukhusets vägval inom värdebaserad vård, följt av diskussioner om framtiden för arbetssättet i utveckling av sjukvården och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning. I sjukhusets modell har det centrala varit att införa ett teambaserat arbetssätt och ökad patientdelaktighet, med det övergripande målet att utveckla vårdkvaliteten mot merpersoncentrerad vård med god kontinuitet.

Under lunchpausen utfrågas bland andra socialminister Annika Strandhäll, Eric Wahlberg, ny sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset och Anna Nergårdh, läkare och regeringens utredare av omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, om vad som behöver göras för att komma till rätta med utmaningar inom sjukvården såsom personalbrist, tillgängligheten samt om vården är felorganiserad – frågor som svenska folket ofta anger som de största problemen.

Seminarierna avrundas på temat Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Här lyfts frågan om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient, ett område där Akademiska i samarbete med bland andra AbbVie, Britol-Myers Squibb och Cambio utvecklar lösningar för att ta reda på patienternas behov, förbättra informationen och underlätta patientdelaktigheten.

Bland annat beskrivs ”While you’re waiting”, en tjänst som utvecklats för cancerpatienter i syfte att öka tryggheten och delaktigheten samt förbättra informationen under hela vårdkontakten med Akademiska sjukhuset. Idén föddes i samband med ett Innovation Race tillsammans med AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsofti december 2016. I utvecklingsarbetet har även designers från Cambio medverkat. Målet är att ge patienter möjlighet att till exempel ha koll på sina remisser, få information om undersökningar och få stöd av kontaktsjuksköterska.

– Patienter kan komma med tankar och erfarenheter som skiljer sig från vårdpersonalens. Jag tror att ett samarbete med alla parter ger bättre resultat om vi ska lösa vårdens utmaningar. Det är positivt att vi öppnar upp för delaktiga patienter i vårdens olika frågor, säger Emma Skoglund, en av patienterna som varit involverade i projektet från idéskapande till genomförande.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>