Pionjärer inom telemedicin belönas med Erna Ebelings pris 2020

Professor Kaj Lindecrantz, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Högskolan i Borås samt professor Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola tilldelas Erna Ebeling pris 2020.

Pionjärer inom telemedicin belönas med Erna Ebelings pris 2020 1
Foto: Privat (Från vänster Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz)

Styrelsen för Svensk medicinteknisk förening (MTF) har beslutat att Erna Ebelings pris 2020 tilldelas professor Kaj Lindecrantz och professor Bengt Arne Sjöqvist för deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler. Pristagarna delar på 35 000 kronor.

Pristagarnas uppmärksammas särskilt för att de var internationella pionjärer inom telemedicin och de första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus. Priset är även ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik.

Priset delas under Digitala Medicinteknikdagarna 2020 som arrangeras den 6 oktober 2020 på temat ”Medicinteknikens roll i en pandemi”.