Privat sjukhus eller Vårdccentral

Raynauds sjukdom, nekrosis sår på stortån.

Privat sjukhus eller Vårdccentral 1
Blod doppler, 75% förbättring på 1,5 vecka och 4 behandlingar (denna studie var gjord på 20 patienter och har inget med det specifika fallet att göra)

Överläkaren på ett av Sveriges största sjukhus som kontaktade oss ville att vi skulle ta in denna patient på Lunula behandling, för att slippa riskera amputation. Samtliga insatser som gjorts inom primärvården gav inga resultat. Att vi får frågan borde givetvis vara självklart, att vi inte finns på varje sjukhus är ett underbetyg för patient-vården i Sverige. Frågan gick till Fotia i Alvik, och det tog 1,5 vecka och 5 behandlingar för att vända processen.

När vi diskuterar med en läkare, myndighetsperson eller privatperson, så förstår vi att man slår ifrån sig runt begreppet “laser”. Detta för att man inte förstått vad det betyder, man produktifierar en akronym, för du vet givetvis att den accepterade tekniken röntgen de facto är laser?

Vad den 35 åriga kvinnan fick var fotonenergi av våglängderna 405nm och 635nm, 20 minuter per behandling med motoriserade prober som sprider ljuset över den behandlade ytan. Givetvis ligger det ett femtiotal patent bakom teknologin, massivt antal dubbelblinda placebo kontrollerade, randomiserade studier, samt FDA 510k, så det är ingen gissningslek. Det är kliniskt validerat, utan bieffekter, och det fungerar.

Om du är läkare, driver en vårdcentral eller sjukhus, vänligen kontakta oss, vi kommer och ger en föreläsning i ämnet, vi eller någon av våra forskare doktorer, ni kanske till och med blir förvånade över de empiriska data vi har från tusentals behandlade människor i över 50 länder.