Hem HälsaPsykisk ohälsa Psykiska ohälsan ökar i flera grupper – fokus på psykisk hälsa i gemensam satsning

Psykiska ohälsan ökar i flera grupper – fokus på psykisk hälsa i gemensam satsning

Publicerat av: Redaktionen

– Varannan person i Sverige riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Psykiska ohälsan ökar i flera grupper – fokus på psykisk hälsa i gemensam satsning 2

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland

– Förutom det mänskliga lidandet beräknas kostnaden för psykisk ohälsa mer än fördubblas fram till 2030. Därför måste vi börja tänka nytt och agera gemensamt för ett mer hälsofrämjande samhälle, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Många känner till att den psykiska ohälsan har ökat mycket de senaste åren. Enligt den senaste rapporten om folkhälsa i Östergötland orsakar psykisk ohälsa hela 60% av sjukskrivningarna för kvinnor mellan 30 och 39 år. Enligt Folkhälsorapporten går det att koppla psykisk ohälsa till lägre tillgång till psykologiska resurser såsom copingförmåga, självkänsla och framtidstro.

– Psykologiska resurser som självkänsla och framtidstro varierar utifrån erfarenheter i livet. Det är viktigt att människor upplever sin tillvaro som meningsfull och hanterbar, oavsett om det för tillfället går bra eller dåligt i livet, säger Lena Lundgren.

För att möta den växande psykiska ohälsan har nu Region Östergötland tillsammans med en rad andra regioner och aktörer valt att vända på perspektiven. Istället för att enbart fokusera på psykisk ohälsa och vad som kan göras för att möta den, satsar de på de hälsofrämjande insatserna i ett nationellt samarbete kallat Mind//Shift, där Region Östergötland är en av initiativtagarna.

– Samhällsutmaningen med den ökande psykiska ohälsan kan ingen ensam åtgärda. Den drabbar i alla åldrar och våra traditionella åtgärder behöver kompletteras. Vi behöver en ny slags samverkan med en tydlig gemensam målbild om att främja psykisk hälsa och inte bara behandla och sjukskriva. Det blir som en slags vaccination mot psykisk ohälsa, där alla delar av samhället kan bidra med sin del, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

Tillsammans med bland annat Region Stockholm, Region Gotland, Länsförsäkringar och Svenska Kyrkan vill Region Östergötland arbeta preventivt på bred front för det psykiska välmåendet.
– Ingen kan göra allt men slår vi ihop våra olika kompetenser och perspektiv så kan vi göra skillnad. Vi tror att initiativet Mind//Shift 2019 kan bli startskottet på en folkrörelse som engagerar och involverar alla, säger Lena Lundgren.

Detta visar folkhälsorapporten om psykisk ohälsa i Östergötland:

• Den största ökningen av psykisk ohälsa ses för självskattad psykisk ohälsa samt ångest- och depressionsrelaterade diagnoser. Den största ökningen ses bland kvinnor och unga.
• Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning. I Östergötland har andelen pågående sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat, från 24 procent av det totala antalet sjukskrivningar 2010 till 38 procent 2018. Bland kvinnor 30-39 år beror 60% av sjukskrivningarna på psykisk ohälsa.
• Yngre människor, framför allt tjejer, gör oftare självmordsförsök, medan äldre, framför allt män, oftare genomför fullbordade självmord. Självmord, liksom psykisk ohälsa i stort, är betydligt vanligare i socioekonomiskt utsatta grupper. De inkomstrelaterade ojämlikheterna när det gäller självmord har mer än fördubblats under perioden 1994-2011.
• Människor med sämre socioekonomiska förutsättningar har också ofta en lägre tillgång till psykologiska resurser såsom copingförmåga, självkänsla och framtidstro. De psykologiska resurserna varierar dock över tid, utifrån erfarenheter och yttre omständigheter, varför det är viktigt att människor upplever sin tillvaro som meningsfull och hanterbar, exempelvis genom hälsofrämjande skolor och arbetsplatser.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>