Queensland’s Royal Brisbane och Women’s Hospital väljer RayStation dosplaneringsystem från RaySearch för planering på Varianmaskiner

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) går in i en ny era för cancerbehandlingar när de ersätter sitt gamla dosplaneringssystem med RayStation.

Queensland’s Royal Brisbane och Women’s Hospital väljer RayStation dosplaneringsystem från RaySearch för planering på Varianmaskiner 1Funktioner som adaptiva arbetsflöden och flermålsoptimering kommer att hjälpa RBWH att behålla sin position som ett av regionens mest avancerade behandlingscentra.

RBWH är det största medicinska centret i Queensland, Australien, och här arbetar över 8 000 multidisciplinära anställda inom en rad olika kliniska områden. Sjukhuset är känt för sin framstående cancervård med tillgång till ett brett spektrum av avancerade behandlingar.

RayStation valdes för funktionerna för adaptivt arbetsflöde och flermålsoptimering och systemet kommer att ge RBWHs onkologiska specialister de verktyg som behövs för att behandla olika cancertyper så effektivt och precist som möjligt.

alphaXRT, RaySearchs distributör för regionen som är ansvarig för försäljningen, anser att RayStation är den enda lösningen som ger RBWH alla de verktyg som krävs för att leverera innovativ cancervård.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Cancervården utvecklas snabbt och vi är glada över att kunna ge personalen på RBWH i Queensland ett dosplaneringssystem som är unikt utformat med adaptiva arbetsflöden och flermålsoptimering, samt med kapacitet att uppfylla behoven på ett stort sjukhus som RBWH.”

Ordern erhölls och genererade främst intäkter under Q4 2019.