QuickCool förstärker sin organisation med en erfaren Director of Operations

QuickCool AB: Jim Hansson börjar som Director of Operations den 01 april 2019.

QuickCool förstärker sin organisation med en erfaren Director of Operations 1Som en del av bolagets förändring från utvecklingsbolag till ett bolag fokuserat på produktion, marknad och försäljning har Jim Hansson rekryterats till QuickCool AB som Director of Operations med start måndagen den 1 april.

Bolaget anställer nu en nyckelperson som förstärker bolagets kompetens och erfarenhet i grunden.

Jim tillför en unik erfarenhet av medicinteknik och system med integrerad kyla. Han har de senaste 9 åren arbetat som produktionschef och servicechef på det medicintekniska bolaget Xvivo Perfusion AB i Lund (Vivoline Medical AB).

Jims erfarenheter av kontinuerligt produktutvecklingsarbete, testning, underhåll, service och utbildning av medicintekniska produkter i kombination med hans kunnande inom inköp, lageroptimering, produktion, leverantörsutvärderingar, cleanroom management, och Quality Assurance enligt ISO 13485, så kommer han att bli ett värdefullt tillskott i QuickCools organisation. Jim har tidigare även arbetat på Note, Maquet och Jostra AB.

“Jag ser fram emot att börja på Quickcool AB. QuickCool befinner sig i en väldigt spännande fas som inkluderar bland annat O-serie produktion och CE-märkningsprocess”, säger Jim Hansson.

”Vi har sökt efter en person som kan ansvara för samtliga produktionstekniska frågor, som kan vara företagets representant gentemot produktionsanläggningarna, som kan optimera våra inköp, minska vår COGS och därmed öka våra marginaler, samt säkerställa att vi möter de regulatoriska krav som gäller vid produktion av medicintekniska produkter”, säger VD Fredrik Radencrantz.