Region Skåne lanserar en ny digital tjänst för primärvården

Region Skåne startar en ny digital tjänst i primärvården.

Region Skåne lanserar en ny digital tjänst för primärvården 1Via vårdcentralen erbjuds patienterna digitalt besök för att få bedömning, råd och recept av sjuksköterska eller läkare.

Den nya tjänsten, Primärvården Skåne online, riktar sig till vuxna och barn som har lättare medicinska besvär, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. Efter att ha fyllt i ett formulär på vårdcentralens webbplats får patienten snabbt svar från en sjuksköterska eller läkare med bedömning, råd och eventuellt recept. Om det inte räcker med ett digitalt besök ordnas tid för ett fysiskt besök på den vårdcentral där patienten är listad, för att ge en sammanhållen och säker vård.

Med den nya digitala tjänsten tar den offentliga primärvården i Region Skåne ytterligare ett steg mot digitalisering. Sedan tidigare har man börjat använda ett digitalt verktyg på de fysiska vårdcentralerna för att korta väntetider och underlätta för patienter och personal.

– Det här kommer ytterligare att bidra till att öka tillgängligheten genom att vi frigör tid i den offentliga primärvården, säger Sofia Ljung, chef för Primärvårdsförvaltningen i Skåne.

– Vi politiker har en samsyn över blockgränsen hur viktigt det är att Region Skåne ligger i framkant med digitaliseringen. Primärvården Skåne online är ytterligare ett betydelsefullt verktyg för att öka skåningarnas tillgång till den nära vården, säger Birte Sandberg (C), primärvårdsnämndens ordförande.