Region Stockholm först ut med webbutbildning i kultur och hälsa

Den 12 april anordnar Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm en webbutbildning i kulturens betydelse för hälsan.

Region Stockholm först ut med webbutbildning i kultur och hälsa
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för kultur i Region Stockholm

Webbutbildningen baserar sig på en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) och syftar till att skapa intresse och ökad förståelse för området och dess potential som hälsofaktor.

– Forskning om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt. Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom en rad olika områden. Därför är det viktigare än någonsin att lyfta kulturens potential inom vården, vilket Region Stockholm vill göra med denna webbutbildning, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för kultur i Region Stockholm.

Webbutbildningen, som lanseras på Region Stockholms utbildningsprotal Lärtorget, tar avstamp i Världshälsoorganisationens (WHO) första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och hälsa i Europa. Rapporten lanserades i slutet av 2019 under en konferens i Helsingfors där Region Stockholm representerades av Anna Starbrink.